سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

سازمان تأیید‌کننده‌ای است که از سوی ادارۀ مهاجرت کشور مقصد متصدی شناسایی، پرورش و توسعۀ کارآفرینان در روش‌های استارت‌آپ یا ویزای نوآوران است. این ارگان‌ها که به‌صورت شناخته‌شده در لیست دولت مقصد می‌باشند، عموماً با دریافت هزینه و به مدت معلوم در کشور مقصد به کارآفرین امکان رشد و توسعۀ کسب‌وکارشان را می‌دهند و برای شروع فرایند ویزا نامۀ تأییدیه صادر می‌کنند. به‌صورت کلی برای پیدا شدن و تأیید سازمان حمایت‌کننده، طرح ارائه‌شده و برگزاری جلسات متناوب با اعضای این گروه‌ها ضروری است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.