سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

در روش‌های کارآفرینی و استارت‌آپ، نامۀ تأییدیه‌ای وجود دارد که توسط سازمان‌های اقتصادی مورد وثوق دولت مقصد، برای گواهی بهینه و کارآمد بودن طرح ارائه‌شده توسط متقاضی صادر می‌شود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.