سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

نامۀ اشتغال‌به‌کار گواهی مستندی است که کارفرما برای متقاضی صادر می‌کند. در این گواهی اطلاعاتی همچون اطلاعات هویتی متقاضی، موقعیت شغلی، میزان درآمد ماهیانه و رضایتمندی کارفرما از عملکرد متقاضی ثبت می‌شود. از ویژگی‌های مهم آن دارا بودن مهر و امضای کارفرما و ثبت سند بر روی سربرگ محل اشتغال است. متقاضی در طول فرایند مهاجرتی خود در بسیاری از اوقات می‌بایست این نامه را جهت اثبات سوابق کاری خود ارائه دهد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.