سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

کارفرما شخصی است که نیروی کاری مورد نظر خود را از طریق طی پروسۀ مشخصی استخدام می‌کند. افراد جویای کار مصاحبه‌های متعددی را با بخش‌های مختلف سازمانِ استخدام‌گر طی می‌کنند تا به استخدامش درآیند. استخدام‌گر می‌تواند یک فرد، شرکت، مؤسسه و یا سازمان باشد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.