سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مقر دیپلماتیک، سیاسی و فرهنگی یک کشور در کشور دیگر است. جایی که سفیر در آنجا مستقر است. سفارتخانه فقط یک شعبه و معمولاً در پایتخت کشورهاست. امور دیپلماتیک و سیاسی در این مقر انجام می‌شود و امور مربوط به مهاجرت و ویزا در بخش کنسولی آن.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.