سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

ارزیابی مدرک تحصیلی با هدف اعتبارسنجی مدرک تحصیلی متقاضی منطبق با سطح آموزشی کاناداست که برای کارگران ماهری که خارج از کانادا تحصیل کرده باشند دریافت می‌شود. دریافت این کد برای شرکت در روش اکسپرس‌انتری الزامی است. مدت زمان اعتبار این کد 5 سال می‌باشد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.