سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

یک ابزار مهارت‌سنجی و یا آزمون زبان مدرن، که برای دانشجویان و مؤسسات بین‌المللی طراحی شده است. از این آزمون به‌عنوان جایگزینی برای سایر آزمون‌های مهارت استاندارد استفاده می‌شود. نمرات آن با نمرات تافل و آیلتس بسیار مرتبط است و نتیجه در عرض 48 ساعت در دسترس قرار می‌گیرد. نکتۀ قابل توجه در این آزمون این است که مدرک این آزمون در برخی از کشورها و روش‌ها مورد پذیرش نیست.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.