سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

برای درخواست ویزای تحصیل در کانادا، متقاضی به نامۀ پذیرش از مؤسسۀ آموزشی تعیین‌شده نیاز دارد. این مؤسسه، مدرسه یا دانشگاه توسط دولت برای قبول دانشجویان بین‌المللی تأییدیه دریافت کرده است. اگر متقاضی قصد تحصیل در هریک از مؤسسات آموزشی را داشته باشد باید از داشتن این تأییدیه اطمینان حاصل کرد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.