سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

کارفرمای مشخص و تعیین‌شده برای یک شرکت که مسئولیت جذب نیروی کار در کانادا را بر عهده دارد. دولت کانادا لیست کارفرمایان تعیین‌شده را در دسترس متقاضیان کار در کانادا قرار داده است. این دسته از کارفرمایان بی‌نیاز از درخواست LMIA هستند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.