سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

به نفرات وابسته به متقاضی اصلی که در پروندۀ مهاجرتی او را همراهی می‌کنند گفته می‌شود. بسته به قوانین کشور هدف همراهان متقاضی دارای امتیازاتی همچون تحصیل، کار، استفاده از بیمۀ درمانی و غیره هستند. وضعیت ویزای همراهان در ارتباط مستقیم با وضعیت ویزای نفر اصلی است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.