سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

به تعویق انداختن ترم تحصیلی از ترم پیشِ رو به ترم آینده است. این فرایند تحت شرایط مسائل پزشکی، اجتماعی، خدمت سربازی، مسائل کار یا نقصی مدارک قابل اجرا می‌باشد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.