سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

در برخی از کشورها برای تحصیل فرزندان زیر 18 سال در صورت همراهی یکی از والدین یا حتی هیچ‌کدام از آن‌ها، نیاز به قیم برای بر عهده گرفتن هزینه‌های زندگی و تحصیلی و مدیریت وضعیت تحصیلی دانش‌پذیر وجود دارد. این حضانت در مدت زمان تحصیل دانش‌آموز و در قبال پرداخت هزینه به ایشان به وجود می‌آید. این قیم باید حق شهروندی یا اقامت دائم کشور مقصد را داشته باشد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.