سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

این کارت به شما اجازه می‌دهد به غیر از میزان پولی که واقعاً در حساب شماست، از میزان پولی اضافه‌تر نیز به‌عنوان اعتبار دردسترس استفاده کنید. میزان این اعتبار وابسته به حجم و تکرار درآمدهای شما، خوش‌حسابی و به‌موقع برگرداندن اعتبارهای قبلی ارائه‌شده به شما به بانک است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.