سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

نامه‌ای چندخطی که معرف متقاضی است. در برخی روش‌ها از جمله ویزای کاری، تحصیلی و حتی ویزای ویزیت و در برخی از کشورها از جمله کانادا داشتن نامۀ معرفی از الزامات است. این نامه کیستی و اهداف متقاضی را در بر می‌گیرد و این امکان را به آفیسر، کارفرما یا ریاست دانشگاه می‌دهد تا متقاضی را دقیق‌تر بشناسد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.