سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مدیر اجرایی فردی است که بر عملیات تجاری جاری در شرکت نظارت کرده و به مدیرعامل گزارش می‌دهد. مدیر عملیات عمدتاً بر اجرای طرح تجاری شرکت مطابق با مدل تجاری ایجاد شده متمرکز است، در حالی که مدیرعامل بیشتر به اهداف بلندمدت و چشم‌انداز شرکت مطابق نظر هیئت‌مدیره توجه می‌کند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.