سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

کنسولگری هر کشور به‌عنوان نمایندۀ او در کشورهای دیگر در خصوص موارد متنوعی از جمله بررسی متقاضیان ورود به آن کشور صاحب نظر است. فرایند مهاجرت جهت تسلیم مدارک، انگشت‌نگاری و برخی اوقات مصاحبه در تعامل با کنسولگری و یا شرکت‌های اجرایی طرف قرارداد با کنسولگری پیش می‌رود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.