سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

در قوانین مهاجرت تحصیلی به انگلستان یک شمارۀ تأییدی تحصیلی از طریق وزارت کشور بریتانیا به متقاضی اختصاص داده می‌شود که نشان‌دهنده تأیید متقاضی از قوانین تحصیل و ویزای دانشجویی بدون قید و شرط است. پس از اختصاص این کد متقاضی می‌تواند فرایند درخواست ویزا را آغاز کند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.