سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

دریافت پذیرش شرطی زمانی اتفاق می‌افتد که متقاضی نیاز به آماده‌سازی یک مدرک، از جمله مدرک زبان دارد. در این صورت دانشگاه به او پذیرش ولی با قید زمان می‌دهد تا در زمان مشخص نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کند در غیر این صورت پذیرش متقاضی باطل خواهد شد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.