سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

در برخی کشورهای مهاجرپذیر، متقاضیان با اثبات توانمندی‌های فردی خود در کارآفرینی و ثبت قانونی یک شرکت در کشور مدِنظر، ‌براساس قوانین مدوّن همان کشور قابلیت دریافت اقامت را خواهند داشت.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.