سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

یک مؤسسۀ آموزش عالی، بخشی از یک دانشگاه یا مؤسسه‌ای که دوره‌های تخصصی در آن برگزار می‌شود و در ساختمان یا ساختمان‌هایی از دانشکده مستقر است. این مؤسسه قوانین سختگیرانه‌ای همچون دانشگاه ندارد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.