سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

پس از مهاجرت و پس از طی کردن سال‌های اقامت موقت و اقامت دائم، متقاضی می‌تواند با گذراندن آزمون زبان و آزمون‌های شهروندی، و به‌شرط نداشتن سوابق کیفری و قضایی نامطلوب، حق شهروندی کشور هدف را با اجرای فرایندهای مصوب همان کشور دریافت کند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.