سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

شمارۀ اختصاصی یازده‌رقمی هر مشتری که نزد بانک‌های بین‌المللی حساب افتتاح کرده باشد. تمام اطلاعات تراکنش‌ها و رفتار مالی صاحب حساب براساس این شمارۀ اختصاصی انباشت می‌شود و مبنای محاسبات مالی و پیگیری‌های قانونی او خواهد بود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.