سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مدیر ارشد مالی مسئولیت کل عملیات مالی را در شرکت بر عهده دارد. این پست بالاترین موقعیت کاری یک فرد در حوزۀ مالی است اموری از جمله برنامه‌ریزی مالی، مدیریت ریسک‌های مالی، پیگیری جریان‌های نقدی و مخارج، رسیدگی به مسائل سرمایه‌گذاری و مالیات و گزارش عملکرد مالی به هیئت‌مدیره و کمک به توسعۀ کسب‌وکار، از عمدۀ فعالیت‌های این فرد است. هر شرکتی باید برای این پست سازمانی پیش‌بینی دقیقی داشته باشد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.