سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

آماده‌سازی طرح اولیۀ کسب‌وکار از چشم‌انداز کارآفرینی است که استراتژی و عملیات سرمایه‌گذاری پیشنهادی را توضیح می‌دهد. با استناد به این سند، نویسندۀ طرح نهایی کسب‌وکار قادر خواهد بود چشم‌انداز متقاضی و افکار او را منطبق بر واقعیات اقتصادی به رشتۀ تحریر درآورد. این مفهوم در الگوهای استارت‌آپی بیشترین کاربرد را دارد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.