سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

رقیب. در راه‌اندازی کسب‌وکار به‌خصوص کسب‌وکارهای نوپا، شناسایی رقبا و به وجود آوردن برتری نسبت به آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طرح‌های کسب‌وکار معمولاً شامل بخشی هستند که در آن رقبای موجود را بررسی کرده و دربارۀ چگونگی تعامل با آن‌ها و نقاط تمایز و برتری‌های خود توضیح داده‌اند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.