سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

شتاب‌دهندۀ استارت‌آپ که گاهی به‌عنوان شتاب‌دهندۀ بذری نیز شناخته می‌شود. آن‌ها در الگوهای مهاجرتی استارت‌آپی، از شرکت‌هایی که در مراحل اولیه و رشد هستند از طریق آموزش، راهنمایی و تأمین مالی حمایت می‌کنند. استارت‌آپ‌ها معمولاً برای یک دورۀ زمانی ثابت، و معمولاً بعد از شکل‌گیری اولیه وارد شتاب‌دهنده‌ها می‌شوند تا چرخۀ عمر استارت‌آپی خود را به‌صورت صحیح و سریع پشت سر بگذارند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.