سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

کارت آبی توسط کشورهای حوزۀ اتحادیۀ اروپا برای متقاضیان کشور ثالث صادر می‌شود. با این کارت متتقاضی حق کار در حوزۀ شنگن را دارد. برای دریافت کارت مقامات شرایط و ضوابط پیشنهاد شغلی را باتوجه‌به ساعت کاری و حقوق بررسی می‌کنند. این کارت دریافت اقامت دائم برای متقاضی و خانوادۀ ایشان را به همراه دارد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.