سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

کارت شناسایی حاوی اطلاعاتی از جمله اطلاعات شخصی و بیومتریک فرد است که برای افرادی که قصد اقامت در کشوری برای بیش از 6 ماه داشته باشند صادر می‌شود. متقاضی باید معمولاً ظرف مدت کمتر از ۷ روز پس از ورود به کشور مقصد با مراجعه به پلیس اتباع خارجی کشور مقصد، فرایند دریافت این کارت را آغاز نماید. دریافت این کارت معمولاً به معنای تأیید نهایی فرایند اخذ اقامت است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.