سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

در پروسۀ مهاجرت پس از طی مراحل اولیه جهت بررسی پروندۀ متقاضی، نیاز به احراز هویت از طریق انگشت‌نگاری و عکس‌برداری است. در این مرحله متقاضی در سفارت کشور مبدأ یا ثالث اقدام به دریافت وقت انگشت‌نگاری کرده و پروسۀ انگشت‌نگاری را انجام می‌دهد. پس از پایان این اقدام پروندۀ متقاضی رسماً به ادارۀ مهاجرت کشور مقصد سپرده خواهد شد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.