سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

سند رسمی ارائه‌شده از سوی بانک شما برای استفاده از داده‌های حساب شماست. این اسناد معمولاً با نام اسناد اثبات تمکن مالی شناخته می‌شود. در این سند که عموماً در پروسۀ ویزا مورد استفاده قرار می‌گیرد، متقاضی باید میزان پولی که برای زندگی حداقلی در کشور مقصد مورد نیاز است را نمایش دهد. میزان پول ارائه‌شده کشور به کشور متفاوت است. در برخی روش‌ها مانند سرمایه‌گذاری و استارت‌آپ ویزا در میانۀ مسیر و قبل از پروسۀ ویزا نیز این سند از متقاضی به جهت نمایش میزان سرمایۀ مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکار و یا توان سرمایه‌گذاری درخواست می‌شود. این گواهینامه حتماً به زبان کشور مقصد باید ترجمه شده باشد. برخی از کشورها فقط برخی از بانک‌های ایرانی را برای ارائۀ این گواهینامه قبول می‌دارند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.