سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

پیشینۀ شما برای تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت و با بررسی سوابق کیفری، محکومیت‌های جنایی و سیاسی و یا هرگونه سابقۀ حبس انجام می‌شود. در الگوهایی که فرد نیاز به سرمایه‌گذاری دارد یا با بانکداری مرتبط است، پیشینۀ متقاضی با دقت بسیار زیادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. گاه این بررسی با تماس با کارفرمایان، سرپرستان، همکاران و مربیان سابق متقاضیان برای تأیید و کسب اطلاعات در مورد دانش، مهارت‌ها، توانایی‌ها و شخصیت فرد است و گاه به‌صورت آنلاین انجام می‌شود. در کشورهایی که دارای رابطۀ خصمانه با ایران هستند نیز این فرایند با دقت بیشتری انجام می‌پذیرد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.