سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

طرح تأیید فناوری آکادمیک، برای دانشجویانی که قصد تحصیل یا تحقیق در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد در موضوعات حساس را دارند داده می‌شود. موضوعات و تحقیقات این دانشجویان عمدتاً بر روی فناوری نظامی، سلاح‌های کشتار جمعی و مباحث حساس است. این دانشجویان باید قبل از شروع فرایند تحصیل درخواست خود را برای دریافت این گواهینامه ارسال کنند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.