سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

در روش‌های مهاجرتی مختلف و در مراحل متنوعی از آن وکیل صحت فرم‌ها، ادعاها اسناد و نامه‌ها را به اطلاع متقاضی رسانده و از او درخواست تأییدیۀ رسمی می‌کند. این مهم از آنجا اجرا می‌شود که در نهایت مسئولیت اسناد ارائه‌شده به دولت مقصد با متقاضی است و او باید آن‌ها را قبل از ارائه تأییدکرده و مسئولیت آن را به عهده بگیرد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.