سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

به پروسۀ درخواست پذیرش و دریافت پذیرش تحصیلی گفته می‌شود. در این مرحله متقاضی با ارائۀ مدارک تحصیلی و هویتی خود درخواست رسیدگی به پرونده و امکان‌سنجی برای دریافت پذیرش را به دانشگاه می‌دهد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.