سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

برای شروع پروسۀ ویزا متقاضی بایستی فرم درخواست ویزای کشور مقصد را تکمیل کند این فرم شامل اطلاعاتی از جمله اطلاعات هویتی، محل اقامت در کشور مقصد، تاریخ پرواز، نوع بیمۀ دریافتی متقاضی، نکتۀ مهم در رابطه با این فرم‌ها این است که برگه‌ها خارج از سفارت می‌توانند تکمیل شوند ولی حتماً باید در مقابل آفیسر امضا شوند. سوابق سفر، اطلاعات همراهان و علت ورود به پروسۀ ویزاست.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.