سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

نامۀ درخواست تجدید نظر است که از سوی متقاضی در واکنش به رد ویزا ارسال می‌شود. پاسخ این درخواست ممکن است همچنان منفی باقی بماند اما در برخی مواقع با ارائۀ دلایل کافی منجر به تغییر نظر آفیسر خواهد شد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.