سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

فرشتگان سرمایه‌گذار، تأمین مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر به استارت‌آپ‌ها و کارآفرینان ارائه می‌دهد و می‌تواند در مراحل مختلف چرخۀ عمر آنها ارائه شود. اگرچه اغلب این سرمایه‌گذاری پس از شکل‌گیری رسمی و قانونی کسب‌وکار انجام می‌گیرد. سرمایه‌گذار فرشته می‌تواند درصدی از سهام شرکت را از آن خود کنند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.