سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

سیستم اعتبارسنجی مدارک تحصیلی برای مشاغل کادر درمان است که برای متقاضیانی که قصد کار در آلمان را دارند انجام می‌شود. در این سیستم مدرک تحصیلی متقاضی با سیستم آموزشی آلمان معادل‌سازی می‌شود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.