سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

بخش مبارزه با پولشویی در بیشتر کشورها برای مبارزه با قاچاق، فرار مالیاتی، فساد عمومی و جلوگیری از ورود تروریسم فعال است. در برخی الگوهای مهاجرتی از جمله سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب‌وکار این بخش در پروندۀ متقاضی فعال می‌شود.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.