سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

وقتی در سیستم ادارۀ مهاجرت انگلستان پرونده‌ای قبول نمی‌شود، متقاضی حق اعتراض ندارد اما می‌تواند درخواست بررسی اداری جداگانه داشته باشد. در این بررسی متقاضی می‌تواند به دلیل نادرست بودن تصمیم و براساس خطای کاری درخواست بازبینی اداری داشته باشد. این بررسی توسط تیمی جداگانه از آفیسر اصلی و با همکاری وزارت کشور انجام می‌شود تا بروز هرگونه خطا را به حداقل برساند.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.