سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

قضاوت و داوری برای تعیین رأی نهایی در یک پرونده است. هنگامی که یک پروندۀ مهاجرتی به مرحلۀ قضاوت می‌رسد، بدین معنی است که آفیسرْ مدارک موجود را بررسی کرده است و حالا زمان تصمیم‌گیری نهایی برای تأیید یا رد درخواست است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.