سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

میزان درآمد ناشی از فعالیت مستقیم و درگیرانۀ متقاضی را درآمد فعالانه می‌گویند. در بسیاری از روش‌های مهاجرتی از متقاضی خواسته می‌شود تا میزان درآمد فعالانه خود را از طریق ارائۀ فیش حقوقی و گردش حساب بانکی منطبق با یکدیگر و میزان پول ورودی به حساب ارائه دهند. نکتۀ مهم تطابق این دو سند به لحاظ میزان مبلغ و تاریخ دریافت می‌باشد.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.