سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مدیر حساب در پروسۀ افتتاح حساب بانکی نقش بسیار کلیدی‌ای دارد. او به حساب متقاضی اشراف داشته و پاسخگوی نیاز‌های اوست. عموماً در کشورهای اروپایی هر فردی یک مدیر حساب دارد و به‌صورت شخصی و مجزا برای انجام امور حساب بانکی خود با او وارد مکالمه و تعامل می‌شود. این شخص رابط بین متقاضی و بانک است.

تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.