سایت در حال بروز رسانی می باشد و ممکن است برخی مطالب تکمیل نباشد از صبوری شما سپاسگزاریم.

مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

مهاجرت به کشور
مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار

افتتاح حساب بانکی

  • برای آن­ دسته از کارآفرینان و تاجرانی که به علت تحریم ها قادر به تراکنش های بین المللی نیستند و به همین جهت بخشی از پتانسیل کسب و کارشان بلا استفاده مانده است، بدون ثبت شرکت و یا اخذ اقامت، و یا همراه با ثبت شرکت، حساب های بانکی در برخی از کشورهای اروپایی افتتاح می ­گردد. بدیهی است که برای تراکنش های فراتر از عادی، حساب های شرکتی توصیه می­ شود.
تماس رایگان

اگر می‌دانید چه کشور و چه روشی مناسب شماست،
از میان بیش از ۱۶۰ روش موجود دست به انتخاب بزنید.