خرید کسب و کار آماده

خدمات ما

خرید کسب و کار آماده طرفداران مخصوص به خود را دارد. ما همواره به تعدادی کسب و کار آماده در کشورهای مختلف دسترسی داشته و قادر هستیم آنها را برای متقاضیانی که مایل هستند ارزش گذاری کرده و خریداری نماییم. این سرویس برای کسانی که به هر دلیلی ترجیح می­دهند درگیر فرآیندهای بنیانگذاری نشوند پیشنهاد می­کنیم.

بدیهی است که این کسب و کارها محدود هستند. هرچند که بر اساس درخواست مشتریان، قابلیت جست و جو برای کسب و کارهای مد نظرشان نیز وجود دارد، اما به صورت معمول، مشاغل خاصی در این دسته خدمات می­گنجند.