افتتاح حساب بانکی

خدمات ما
  • برای آن­ دسته از کارآفرینان و تاجرانی که به علت تحریم ها قادر به تراکنش های بین المللی نیستند و به همین جهت بخشی از پتانسیل کسب و کارشان بلا استفاده مانده است، بدون ثبت شرکت و یا اخذ اقامت، و یا همراه با ثبت شرکت، حساب های بانکی در برخی از کشورهای اروپایی افتتاح می ­گردد. بدیهی است که برای تراکنش های فراتر از عادی، حساب های شرکتی توصیه می­ شود.